Tư duy theo chức năng

Vấn đề tôi sắp nói tới đây không phải là quan điểm đao to búa lớn gì, nó đơn thuần là quan điểm trong nhận thức về “công việc” của các chủ thể xung quanh chúng ta, nó đã trở thành vấn đề với tôi, một người có quan điểm khắt khe trách nhiệm của mỗi chủ thể trong phạm vi công việc của nó. Ắt hẳn quan điểm này khá quen thuộc, vì nó vô cùng sơ đẳng, như sự nhìn nhận về công việc của cái tách trà và cái ấm trà là phải như thế nào, nhưng nếu chủ thể của nó có quy mô hơn thế, sự nhìn nhận chức năng của chúng ta bắt đầu thoát khỏi phạm vi thưởng thức một bức thủy mặc, sang giai đoạn thử thách độ phân biệt màu của mắt người.

Phải chi xung quanh chúng ta mọi sự việc sự vật đều có chức năng rõ ràng như cái ấm trà và cái tách trà, và không dong dài, tôi sẽ đưa ra các chủ thể mà cách nhìn nhận về chức năng của chúng sẽ phân tách chúng ta thành nhiều nhóm, đương nhiên một chủ thể sẽ có thể có nhiều chức năng, chúng ta bị phân tách ra bởi sự không thừa nhận một chức năng nào đó của chủ thế đó.

1. Báo chí

Với tôi, báo chí không được mang chức năng định hướng ý chí độc giả, tôi mong muốn những tờ báo đơn thuần với chức năng truyền tin và truyền tin gì thì phụ thuộc vào lợi ích của tờ báo. Tôi kkhông  khắt khe đòi hỏi phải có những tinh thần đại nghĩa diệt thân, sau khi đăng sự thật, tổng biên tập bị cách chức. Tôi hoan nghênh các tờ báo có được ưu thế tự do, động cơ của một việc đăng hay không   đăng một tin nào đó hoàn toàn do nhu cầu lợi ích tờ báo, không bị chi phối bởi bất kỳ thế lực nào, kể cả với niềm tin tôn giáo của số đông. Do đó ta sẽ thấy, chức năng truyền tin và tinh thần truyền tin ĐẦY ĐỦ đã là sự phủ định căn cơ với chức năng định hướng ý chí độc giả. Chức năng định hướng ý chí quần chúng thuộc về chính trị và tôn giáo.

2. Con cái

Với tôi, con cái không có chức năng phải noi gương hình mẫu cha mẹ, không  có chức năng phải đề cao mọi phương châm của thế hệ trước và không  có chức năng đánh giá bình phẩm các hình mẫu và phương châm đó để rồi có một thái độ khinh ghét hay miệt thị. Nói một cách dễ hình dung, tôi đơn giản hóa đạo làm con, còn lại chức năng phụng dưỡng, chức năng lễ độ tôn kính với đấng sinh thành, dù cho họ đã là ai, từng làm gì đi chăng nữa, hai chức năng đó là thiết cốt phải làm. Có thể các bạn sẽ tìm ra được vài chức năng mà các bạn cho là quan trọng khác, song tôi tin chắc, nếu làm tốt triệt để đến TẬN CÙNG, hai chức năng trên, hoặc là các chức năng khác bị phủ định, hoặc là bị bao hàm.

3. Hôn nhân

Với đa số, hôn nhân không  mang chức năng giữ gìn của cải ở một nhóm người, không  phải là liên kết các quyền lực… Tôi còn muốn phủ định chức năng duy trì giống nòi của nó, nó chỉ có chức năng một và duy nhất là gắn kết 2 cá thể yêu nhau và muốn chung sống cùng nhau. Duy trì giống nòi là chức năng của bất cứ quần thể sinh vật sinh sản sinh dục, không nên áp đặt nó cho hôn nhân. Vì nếu áp đặt chức năng này, trong một vài trường hợp, chức năng gắn kết hai cá thể yêu nhau bị phủ định. Và cũng chính chức năng gắn kết hai cá thể yêu nhau sẽ là sự quyết định sống còn của hôn nhân, duy trì hay tan vỡ, vì tôi cũng phủ định chức năng giáo dục thế hệ kế tiếp của hôn nhân, do đó nó sẽ phải mất đi nếu nó không  còn chức năng duy nhất đó. Chức năng giáo dục thế hệ kế tiếp tôi kỳ vọng là chức năng của mỗi người cha và mỗi người mẹ, và sự lớn dần của vai trò chính quyền, các cơ quan giáo dục của xã hội.

4. Bộ quốc phòng thì không làm kinh tế

Trên là vài quan điểm của riêng tôi, tôi muốn đưa ra chỉ với một đích duy nhất, là hình tượng hóa quan điểm của chúng ta về chức năng của chủ thể, nó có thể không  thâm thúy cao sâu để xác định nhân cách hay học thức của chúng ta như thế nào, hay định nghĩa chúng ta sẽ là ai, nhưng quan điểm về nhìn nhận chức năng giúp chúng ta xây dựng và nuôi dưỡng đúng hướng các chức năng của chủ thể, tối đa hóa hiệu quả khi chủ thể hoạt động, đó là về vĩ mô. Về khía cạnh đối với từng cá nhân, quan điểm về nhìn nhận chức năng chủ thể giúp cá nhân hệ thống hóa thông tin khách quan, góp phần tạo cách nhìn đúng đắn về một chủ thể, nó đang biến tướng và thoái hóa hay đang được nuôi dưỡng tốt vá phát triển, giúp định hướng lối tư duy biện chứng giữa các chủ thể khi chức năng của chúng được phân tách rõ ràng, định hướng cách nghĩ và cách sống hiệu quả và tích cực.

 

*Featured image: December Sun

Bình luận