Khoa học tâm linh – Spirit Science – Vietsub

Khoa học tâm linh 1 : Tư tưởng

Khoa học tâm linh 2 : Các huyệt đạo luân xa

Khoa học tâm linh 4 : Năng lượng Âm và Dương

Khoa học tâm linh 5 – Cội nguồn quá khứ

Khoa học tâm linh 6 – Bông Hoa Sự Sống

Khoa học tâm linh 7 – Những chiều không gian

Khoa học tâm linh 8 – Thiền định

Khoa học tâm linh 9 – Du hành cõi trung giới

Khoa học tâm linh 10 – Toán học của Thượng Đế

Khoa học tâm linh 20 – Nước (LX Vietsub)

 

Created: Jordan David

Vietsub: Holy Fire Team