Bài diễn thuyết gây chấn động của một cựu binh chiến tranh Iraq

 

Xem Thêm:

Tiếng vọng từ cuộc chiến Iraq: Một cuộc chiến không cần thiết!

 

Vietsub by Jane Jane & Nguyen Cuong

*Featured image: Diane Greene Lent

Bình luận